Thisishanko.fi -sivusto on valokuvaaja Tapio Kekkosen ja kirjailija Matti Remeksen panostus Hangon kehitykseen.

Thisishanko.fi is a contribution to Hanko’s continuous development created by author Matti Remes and photographer Tapio Kekkonen.

Thisishanko.fi -sidan är författare Matti Remes’ och fotograf Tapio Kekkonens gemensamma satsning på utvecklingen av Hangö.

Tapio Kekkonen on hankolainen pitkänlinjan valokuvaaja. Hänen valokuviaan löytyy eri puolilta maailmaa huviloiden ja yritysten seiniltä. Tapio on voittanut kuvillaan lukuisia palkintoja, kuten esimerkiksi 2 ensimmäistä palkintoa kansainvälisessä Pentax -kilpailussa. Tapio Kekkosen kuville tunnusomaista on ilmaisun kauneus ja tinkimätön tekninen toteutus.

Tapio Kekkonen is an experienced photographer from Hanko. His photographs can be found in homes and businesses around the world. Tapio has received numerous awards, including winning the international Pentax competition twice. His images are often characterized by the beauty of expression and uncompromising technical execution.

Tapio Kekkonen, en fotograf med lång erfarenhet, är Hangöbo. Hans fotografier finns på olika håll i världen, på väggarna till såväl villor som företag. Tapio har vunnit ett flertal pris med sina bilder, som nu senast t.ex. 2 förstapris i den internationella Pentax tävlingen.

Karaktäristiskt för Tapio Kekkonens bilder är att de ger uttryck för såväl skönhet som ett kompromisslöst tekniskt utförande.

+358407346247  / tapio@kappelisatama.fi

Matti Remes on graafinen suunnittelija ja kirjailija. Hänet tunnetaan Hankoon sijoittuvista Ruben Waara dekkareista, joita on arvostettu myös herkästä miljöökuvauksesta. Matti Remeksellä on vaimonsa kanssa satavuotias villa Hangonkylässä, jonka puutarhanhoito on tärkeä osa vapaa-aikaa. Remes on toiminut myös Aalto Yliopistossa visuaalisen viestinnän professorina. Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle yhteiskunnallisista ansioistaan kamarineuvoksen arvonimen.

Matti Remes is a graphic designer and author. He’s known for his Hanko-based “Ruben Waara” detective stories, which have been critically acclaimed for their vivid scene descriptions. Matti and his wife own a hundred-year-old villa in Hangonkylä, where gardening plays an integral part in their free time. Among other things, he has worked as the professor of visual communications at Aalto University. The President of Republic has awarded him the title of Chamber Counselor for his societal efforts.

Matti Remes är grafiker och författare. Han är känd för sina Ruben Waara-deckare som är placerade i Hangö. Deckarna har även uppskattats för sin känsliga skildring av miljön. Matti Remes äger tillsammans med sin hustru en hundra år gammal villa i Hangöbyn och trädgårdsskötsel är därför en viktig del av deras fritid. Remes har även verkat som professor i visuell kommunikation inom Aalto universitetet.  Republikens president har beviljat honom hederstiteln kammarråd för hans samhälleliga förtjänster.

Sivustomme julkaisee korkeatasoisia kuvia Hangosta. Haluamme näyttää kaupunkimme eri puolia, hyviä ja huonoja, kauniita ja rumia. Tarkoituksemme on: kun joku missä päin maailmaa tahansa haluaa tietää tai kertoa minkälainen kaupunki Hanko on, hän saa sivustomme kautta siihen asiallisen ja todenmukaisen vastauksen. This is Hanko. Tavoitteemme on mahdollisimman korkeatasoinen journalistinen kuvapolitiikka. Sivustomme on puolueeton maaperä, valokuvien temmellyskenttä. Toimituksemme on valinnut kaikki esillä olevat kuvat huolella joko teknisten tai informaatioarvojensa perusteella.

Thisishanko.fi on puolueeton ja asenteista vapaa sivusto. Voit lähettää omia kuviasi sähköpostiimme. Kuvia, jotka kertovat mielestäsi jotain sellaista Hangosta, jota haluat kertoa muillekin, tai joista haluat muidenkin nauttia tai hämmästyä. Toimituksemme valitsee julkaistavat kuvat. Emme levitä tai myy kuviasi edelleen. Käytämme lähettämääsi kuvaa vain thisishanko.fi web-sivulla, sekä Facebook – ja Instagram – sivuilla. Ottamasi kuvan kaikki tekijänoikeudet ovat aina sinulla.

toimitus@thisishanko.fi

Our site publishes high-quality photographs portraying Hanko in all its colors – the good and the bad, the beautiful and the ugly. It provides unbiased photojournalism and storytelling, with a simple mission: whenever someone, anywhere in the world, wants to know or tell what kind of city Hanko is, they’ll find a truthful answer through our website – This is Hanko. The photographs presented are thoughtfully curated with a focus on technical execution and storytelling.

Thisishanko.fi is open for everyone to share. You can send us your photographs that provide a fresh, unique perspective on Hanko. Our editorial staff selects the photos that are published, and we promise not to redistribute or sell your photos outside thisishanko.fi, and the related Facebook and Instagram pages. You’ll own all copyrights to the photos you’ve sent.

Photos can be sent to toimitus@thisishanko.fi

På webbsidan publicerar vi högklassiga bilder från Hangö. Vi vill visa olika sidor av vår stad, såväl goda som dåliga, vackra och fula. Vår avsikt är att då någon ute i världen vill veta eller berätta om hurudan stad Hangö är, får hen genom vår websida ett sakligt och verklighetstroget svar från sidan This is Hanko.

Vår målsättning är att uppnå en så hög journalistisk fotopolicy som möjligt. Webbsidan är en neutral men lekfull plats för fotografier. Redaktionen har noggrant valt ut alla framlagda bilder, genom att överväga bildernas tekniska eller informativa värde.

Thisishanko.fi är en neutral och fördomsfri webbsida.

Du kan skicka dina egna bilder till vår e-mail. Skicka bilder som du tycker att berättar just om ett sådant Hangö, som du vill visa åt andra. Bilderna kan även visa något som får åskådaren att njuta eller förvånas av dem. Redaktionen väljer de bilder som publiceras.

Vi varken delar ut eller säljer dina bilder vidare. Vi använder bilden som du sänt endast på thisishanko.fi webb-sidan, samt på Facebook- och Instagram- sidorna. Du har alltid kvar upphovsrätten till dina bilden.

toimitus@thisishanko.fi